Todistukset

  • Opiskelu todistukset

Uskonnon opetusta yhdyskunnassa saaneille jäsenoppilaille, korvaamaan koulun uskonnon opetusta.


  • Islam todistukset

Todistus annetaan muslimeille tai uusille muslimeille.


  • Avioliitto todistus

Todistus annetaan pelkästään islamilaisen vihkimisen perusteella, vaikka avioliitto ei ole suoritettu Suomessa.


  • Vihkimistodistus

Annetaan Virallisen vihkimisen yhteydessä, jota suorittaa yhdyskunnan vihkijä.


  • Avioerotodistus

Annetaan vahvistamaan yhdyskunnan imaamin edessä tehdyn avioeron tai pyynnöstä, jälkikäteen vahvistamaan käräjäoikeuden antaman avioero päätöstä olleen Islamin sääntöjen mukainen. Erotustodistus antaa puolestaan Yhdyskunnan imaamien lautakunta, joka käsittelee sovittelu kysymykset ja niitten perusteella päätyy erotus päätökseen.


Annetaan tuotteista, jotka täyttävät islamilaisen sallitun aineen määräyksiä.


  • Jäsenyys todistus

Annetaan jäsenelle tarvittaessa, esim. pyhiinvaellus viisumia (Hajj tai Umrah) tai suosittaessa oppilasta, joka hakeutuu islamilaiseen yliopistotutkintoon tms. tarkoitusta varten. Jäsenet voivat pyytää myös virkatodistus maistraatilta, johon merkittäisiin jäsenyydet uskonnollisissa yhdyskunnissa.


Kaikista todistuksista sovittava etukäteen asianmukaisesti, joko sähköpostitse tai puhelimitse imaamin tai hallituksen kanssa.

© Suomen Islamilainen yhdyskunta 2016