Vihkiminen

Yhdyskunnalla on virallisesti rekisteröityjä vihkijöitä, Yhdyskunnan imaameista parilla on vaaditut luvat. Yhdyskunta suorittaa ainoastaan virallisia vihkimisiä tai suorittaa islamilaisia vihkimisiä vahvistamaan jo maistraatissa tai käräjäoikeudessa suoritettuja vihkimisiä. Yhdyskunta haluaa tällä menettelyllä varmistaa parin oikeuksia ja välttyä mahdollisimman paljon tilanteista, joissa parin erimielisyyksien ratkaisemiseksi ei ole millään oikeusistuimella valtaa. Koska Yhdyskunnalla on vihkijöitä, vihkiminen, jota suoritetaan meillä on sekä Islamin että suomen lain mukainen kerralla, siten ei tarvitse tehdä erikseen etukäteen vihkimistä maistraatissa tai käräjäoikeudessa. Vihkimiseen tarvitaan avioliitto esteiden tutkinta, jota haetaan maistraatilta, lain mukaan se kestää viikon. Kun tutkinta on valmis aika varataan imaamilta. Islamissa pari säilyttää sukunimensä, voidaan tarvittaessa

© Suomen Islamilainen yhdyskunta 2016